hospodaření obce

Podobné kategorie

hospodaření obce
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
24.4.2023 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
24.4.2023 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření obce_Strhaře 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Rozvaha a bilance za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Výkaz FIN 122022 za rok 2022 30.6.2024
1.6.2023 Obec Strhaře – Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Seznam dokumentů-Závěrečný účet 2022 30.6.2024 Stáhnout
31.10.2023 Obec Strhaře – Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2025 – 2026 31.12.2024 Stáhnout
9.12.2023 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium (Výpis ze ZZ ze dne 08.12.2023, bod. č. 4) 30.6.2024 Stáhnout
12.1.2024 OZNÁMENÍ o zveřejnění 12.02.2024 30.6.2024 Stáhnout
12.2.2024 Obec Strhaře – Schválený rozpočet na rok 2024, dle paragrafů 30.6.2025 Stáhnout