O obci

První písemná zmínka o vsi Strhaře (Strharzye, Strhař) je z roku 1390. Minulost obce, jež patří k nejstarším sídlům v bývalém blanenském okrese, je spjata s lomnickým panstvím, k němuž Strhaře patřily právě od konce 14. století. Ves však byla osídlena už někdy ve 12. či 13. století. Název obce je zřejmě odvozen od strží, v nichž se obec nachází. Zajímavostí je nedaleký kostel sv. Stanislava se hřbitovem společným pro čtyři okolní obce. Hřbitov leží v katastru obce Osiky a slouží též pro Synalov, Strhaře a Brumov. Podle pověsti měl kostel stát na skále nad údolím Žlebu, nedaleko obce Strhaře. Když zedníci položili základy kostelíku opakovaně byla jejich práce zmařena. Zdivo svatyně bylo podle pověsti přeneseno během noci dvěma orly na místo současného kostela sv. Stanislava. Po několika pokusech řemeslníci svoji práci vzdali a podřídili se volbě. Na místě původního kostela stojí dodnes, ukrytá na skále a hluboko v lesích, mohutná socha sv. Stanislava.

Strhaře najdeme na 340 6" východní délky a 49 0 26" v kotlině kunštátské planiny. Obec ze všech stan obklopují pahorky – na severovýchodě Občina, ze západu Horka, na jihu Žďár, na severu Bělinek a v severozápadním cípu vyčnívá Sekoř (704 m). Samotná obec je ve výšce 498 n n. m., formou roztroušené zástavby vzniklé Žleby které jsou součástí katastrálního území obce Strhaře (rozlišující se na Horní a Dolní) jsou ve výšce 430 m n. m.),.
Dominantou návsi, kam se kruhovitě sbíhá nejméně sedm cest je kaple Panny Marie Růžencové. Součástí návsi je zastávka autobusu a dětské hřiště. Nedaleko návsi za hostincem U3 lip je výletiště a kulturní dům. V obci se nachází také hasičská zbrojnice, požární nádrž využívána ke koupání, několik křížků a 3 významné exempláře lip u hostince. V obci je vybudován vodovod, vodojem a smíšená kanalizace.

Obec dnes má kolem 120 obyvatel. Strhaře sousedí s katastry Lomnice, Rašova, Kozárova, Bedřichova, Brumova, Osik a Synalova.

Virtuální prohlídka obce

Společenský život

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Strhaře – Kozárov a Český svaz žen. Poklidný život obce zpestřuje během roku pouť Panny Marie Růžencové konaná první neděli v říjnu a v zimním období masopust.

Historické a kulturní hodnoty

  • Kaple Panny Marie Růžencové na návsi z roku 1856.
  • Litinový kříž vedle kapličky, bez datování.
  • Mramorový kříž stojící nedaleko bývalé školy věnovala Marie Pařízková v roce 1912.
  • Pískovcový kříž u polní cesty k Rašovu má dnes již nečitelnou mramorovou desku věnovali jej manželé Shořovi v roce 1902.
  • Starý litinový kříž stojí u polní cesty do Osiky, je nedatovaný, byl poškozen bleskem.
  • Mramorový kříž stojí ve Žlebech. Na památku tragické smrti syna Františka ho věnovala rodina Nekoušova z Osik v roce 1927.
  • Mramorový kříž stojící ve Žlebech u odbočky do Osik.

Přírodní hodnoty

Přírodní památka Padělky

s rozlohou 1,31 ha. Na tomto území jsou zachovány jedinečné ukázky nezonálního výskytu teplomilných a vápenomilných druhů rostlin, které rostou na vápencovém podkladu ve značné nadmořské výšce. Nachází se zde poměrně velká populace chráněných a ohrožených druhů rostlin sasanky lesní (Anemone silvestris L.), dále orlíček planý (Aquilegia vulgaris L.), vtroušeně se objevuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus L.), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia (L.) Rich.) a okrotice mečolistá (Cephalanthera ensifolia (Sw.) Rich.).