Spolky a sdružení

Spolky činné v naší obci
SŽ Strhaře

Český svaz žen Strhaře byl založen již před mnoha lety a za tuto dobu v něm působilo a působí několik generací žen.

V současné době má naše organizace 20 členek. Nejmladší člence je 23 let a nejstarší 71 let.

Svaz žen pořádá během roku řadu akcí pro veřejnost, hlavně pro děti.

Na začátku roku ženy zajišťují Tříkrálovou sbírku, kterou organizuje Charita Brno.

Další akcí je masopustní průvod obcí, který pořádáme společně s hasiči.

Pěknou tradicí je koncem dubna uspořádání Čarodějnické zábavy – slet čarodějnic, se živou hudbou, kde se předvedou ženy ve vší parádě.

K Mezinárodnímu dětskému dni pořádáme odpoledne plné her a soutěží s odměnami. Někdy je to cesta pohádkovým lesem na Občinu, kde nechybí pohádkové bytosti, jindy cesta za pokladem, jízda na koních nebo výšlap na kozárovskou rozhlednu. Nechybí ani táborák s opékáním buřtů. S vymýšlením a realizací her a soutěží pomáhají mládežníci. A pokud se nevyvede počasí a začne pršet, pokračujeme v sále diskotékou pro malé i velké.

Koncem prázdnin spolu s mladými hasiči pro děti pořádáme Pohádkový les, opět s pohoštěním a opět se sladkými odměnami vítězům soutěží.

 

Ženy také pořádají Rozsvěcení vánočního stromu na návsi. Obzvlášť to loňské se vydařilo. Děti pod vedením paní učitelky Vítkové překvapily pěkným pásmem vánočních koled a básniček. Všechny členky se zapojily do přípravy malého pohoštění, navařily horký čaj pro děti a svařáček pro dospělé a všem bylo chvilku pěkně.

 

A začátkem prosince ještě nachystají Mikulášskou nadílku buď s diskotékou, taneční zábavou nebo pouze vybaví svatého Mikuláše pěknými balíčky a ten spolu s anděly a čerty všechny děti obejde a obdaruje.

A aby bylo na „dědině“ pěkně čisto, tak se občas sejdou a pouklízí  náves, prostory kolem hospůdky anebo po zimě štěrk na příjezdové komunikaci.

Rády mezi sebou přivítáme každého, kdo by měl zájem pomáhat nám organizovat akce pro děti a pro všechny, kteří se rádi baví.

SDH Strhaře