Zastupitelstvo

Ing. Jiří Szúdor

starosta obce
737 259 167
obec@strhare.cz

Stanislav Beran

místostarosta
603 341 902

Zastupitelé

Tomáš Kočka

Josef Kubíček

Lenka Svobodová

Antonín Sedlář

Jiří Dudák