hospodaření obce

Podobné kategorie

hospodaření obce
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
22.11.2022 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2025 30.6.2023 Stáhnout
29.1.2023 Obec Strhaře-Schválený rozpočet 2023 – podle paragrafů 30.6.2024 Stáhnout
24.4.2023 OZNÁMENÍ o zveřejnění 01.06.2023 30.6.2023 Stáhnout
24.4.2023 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
24.4.2023 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření obce_Strhaře 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Rozvaha a bilance za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Výkaz FIN 122022 za rok 2022 30.6.2024
1.6.2023 Obec Strhaře – Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2022 30.6.2024 Stáhnout
1.6.2023 Obec Strhaře – Seznam dokumentů-Závěrečný účet 2022 30.6.2024 Stáhnout