hospodaření obce

Podobné kategorie

hospodaření obce
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
2.6.2022 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Seznam dokumentů-Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz FIN 122021 za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozvaha a bilance 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz zisků a ztráty 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce 2021 30.6.2023 Stáhnout
22.11.2022 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2025 30.6.2023 Stáhnout
11.1.2023 OZNÁMENÍ o zveřejnění 29.01.2023 30.6.2023 Stáhnout
29.1.2023 Obec Strhaře-Schválený rozpočet 2023 – podle paragrafů 30.6.2024 Stáhnout