hospodaření obce

Podobné kategorie

hospodaření obce
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.12.2020 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2021 31.12.2021 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2020 30.6.2022 Stáhnout
22.11.2021 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2022 31.12.2022 Stáhnout
22.11.2021 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 – 2024 31.12.2022 Stáhnout
16.11.2021 DSO Lomnicko – Návrh rozpočtu na rok 2022 31.1.2022 Stáhnout
16.11.2021 DSO Lomnicko-Návrh středněobého výhledu rozpočtu 2023-2024 31.1.2022 Stáhnout
4.10.2021 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2021 30.6.2022 Stáhnout
30.7.2021 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2021 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Výkaz zisku a ztráty za rok 2020 30.6.2022 Stáhnout
23.12.2020 DSO Lomnicko – schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 31.12.2021 Stáhnout
26.5.2021 obec Strhaře – Rozvaha a bilance 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Výkaz FIN FIN 2 – 12 za rok 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Seznam dokumentů, Závěrečný účet 2020 30.6.2022 Stáhnout
25.5.2021 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2020 30.6.2022 Stáhnout
3.5.2021 Obec Strhaře – Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření – 2020 30.6.2022 Stáhnout
8.3.2021 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2021 – dle paragrafů 30.6.2022 Stáhnout
22.11.2021 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 3/2021 30.6.2022