hospodaření obce

Podobné kategorie

hospodaření obce
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
22.11.2021 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 – 2024 31.12.2022 Stáhnout
22.11.2021 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2022 31.12.2022 Stáhnout
21.2.2022 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2022 – dle paragrafů 30.6.2023 Stáhnout
2.6.2022 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Seznam dokumentů-Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz FIN 122021 za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozvaha a bilance 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz zisků a ztráty 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2022 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 OZNÁMENÍ o zveřejnění 14.09.2022 30.6.2023 Stáhnout
14.9.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2022 30.6.2023 Stáhnout