Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
9.7.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2018 30.7.2019 Stáhnout
9.7.2018 OZNÁMENÍ o zveřejnění 09.07.2018 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2018 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Závěrečný účet 2017 30.6.2019 Stáhnout
14.7.2018 INFORMACE o počtu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Strhaře ve dnech 5. – 6. října 2018 6.10.2018 Stáhnout
19.7.2018 OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie 12. 9.2018 – Žleby 13.9.2018 Stáhnout
21.8.2018 INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Strhaře ve dnech 5. – 6. října 2018 6.10.2018 Stáhnout
13.8.2018 OZNÁMENÍ Státního pozemkového úřadu o uzavření smlouvy na Komplexní pozemkové úpravy 31.12.2018 Stáhnout
6.8.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Strhaře 6.10.2018 Stáhnout
22.7.2018 Pitná voda – ROZBORY 9.7. a 16.7.2018 31.10.2018 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Závěrečný účet 2017 (seznam dokumentů) 30.6.2019
16.4.2018 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
7.2.2018 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2018 – dle paragrafů 30.6.2019 Stáhnout
3.1.2018 DSO Lomnicko – Schválený rozpočtový výhled na rok 2019-2020 31.1.2019 Stáhnout
3.1.2018 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2018 31.1.2019 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium na rok 2018 30.6.2019 Stáhnout
23.2.2018 Pověření pro zparcovatele BPEJ 30.11.2018 Stáhnout
27.3.2018 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
27.3.2018 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2010 31.12.2018 Stáhnout