Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
10.1.2019 Oznámení záměru výměny pozemků 31.3.2019 Stáhnout
10.1.2019 DSO Lomnicko- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 30.6.2020 Stáhnout
10.1.2019 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2019 30.6.2020 Stáhnout
5.2.2019 OZNÁMENÍ – poplatky odpad a psi 31.5.2019 Stáhnout
6.2.2019 OZNÁMENÍ_Návrh změn map BPEJ 10.3.2019 Stáhnout
15.2.2019 ZÁPIS ze zasedání zastupitelsta 08.02.2019 31.5.2019 Stáhnout
15.2.2019 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2019 – dle paragrafů 30.6.2020 Stáhnout
15.2.2019 OZNÁMENÍ o zveřejnění 15.02.2019 31.12.2019 Stáhnout
11.2.2019 KoPÚ- oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 31.3.2019 Stáhnout
16.12.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2019 31.12.2019 Stáhnout
16.12.2018 Obec Strhaře – střednědobý výhled rozpočtu na 2020 – 2021 31.12.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
27.3.2018 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Závěrečný účet 2017 (seznam dokumentů) 30.6.2019 Stáhnout
19.6.2018 DSO Lomnicko-Závěrečný účet 2017, dokumenty 30.6.2019
19.6.2018 DSO Lomnicko-Závěrečný účet 2017 (seznam dokumentů) 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Závěrečný účet 2017 30.6.2019 Stáhnout
27.3.2018 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout