Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
4.6.2019 Obec Strhare – Závěrečný účet 2018 (seznam dokumentů) 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
5.8.2019 OZNÁMENÍ o zveřejnění 05.08.2018 31.12.2019 Stáhnout
5.8.2019 ZÁPIS ze zasedání zastupitelsta 02.08.2019 31.10.2019
18.10.2019 UPOZORNĚNÍ – E.ON – Povinnost odstranění nebo ořezu dřevin 31.12.2019 Stáhnout
17.10.2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Strhaře dne 25 října 2019 26.10.2019 Stáhnout
6.8.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2019 31.12.2019 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Závěrečný účet 2018 30.6.2020 Stáhnout
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
10.1.2019 DSO Lomnicko- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 30.6.2020 Stáhnout
10.1.2019 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2019 30.6.2020 Stáhnout
16.12.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2019 31.12.2019 Stáhnout
15.2.2019 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2019 – dle paragrafů 30.6.2020 Stáhnout
5.4.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 31.12.2022 Stáhnout
15.5.2019 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2018 30.6.2020 Stáhnout
15.5.2019 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání 2018 30.6.2020 Stáhnout
18.4.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2019 30.6.2020 Stáhnout
16.12.2018 Obec Strhaře – střednědobý výhled rozpočtu na 2020 – 2021 31.12.2019 Stáhnout