Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
1.11.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 3/2019 30.6.2020 Stáhnout
27.1.2020 OZNÁMENÍ – záměru prodeje pozemku 194_12 29.2.2020 Stáhnout
8.1.2020 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 5/2019 30.6.2020 Stáhnout
8.1.2020 OZNÁMENÍ o zveřejnění 08.01.2020 30.6.2020 Stáhnout
28.12.2019 ZÁPIS ze zasedání zastupitelsta 20.12.2019 29.2.2020 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 2022 31.1.2021 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 4/2019 30.6.2020 Stáhnout
6.8.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2019 30.6.2020 Stáhnout
15.2.2019 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2019 – dle paragrafů 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Závěrečný účet 2018 (seznam dokumentů) 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Závěrečný účet 2018 30.6.2020 Stáhnout
15.5.2019 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2018 30.6.2020 Stáhnout
15.5.2019 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání 2018 30.6.2020 Stáhnout
18.4.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2019 30.6.2020 Stáhnout
5.4.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 31.12.2022 Stáhnout
27.1.2020 OZNÁMENÍ – záměru prodeje pozemků 33_6 a 32_6 29.2.2020 Stáhnout