Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
25.2.2020 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2020 – dle paragrafů 30.6.2021 Stáhnout
25.3.2020 DOPORUČENÍ MZČR 31.5.2020 Stáhnout
25.3.2020 ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE_Zápis do 1. ročníku – 2020 18.4.2020 Stáhnout
20.3.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví_20.03.2020 31.5.2020 Stáhnout
20.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY-Krizová opatření 20.03.2020 31.5.2020 Stáhnout
18.3.2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Jmk – regulace dopravy 31.5.2020 Stáhnout
18.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY-Krizová opatření 18.03.2020 31.5.2020 Stáhnout
18.3.2020 OZNÁMENÍ – Česká pošta – omezení provozu 31.5.2020 Stáhnout
18.3.2020 OZNÁMENÍ – 18.03.2020 31.5.2020 Stáhnout
16.3.2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Jmk – regulace dopravy 31.5.2020 Stáhnout
13.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY-Krizová opatření 14.4.2020 Stáhnout
13.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY-NOUZOVÝ STAV 14.4.2020 Stáhnout
25.2.2020 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva 21.02.2020 30.6.2020 Stáhnout
25.2.2020 OZNÁMENÍ o zveřejnění 25.02.2020 30.6.2020 Stáhnout
5.4.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 31.12.2022 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 2022 31.1.2021 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Závěrečný účet 2018 (seznam dokumentů) 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2018 30.6.2020 Stáhnout
4.6.2019 Obec Strhare – Závěrečný účet 2018 30.6.2020 Stáhnout
15.5.2019 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2018 30.6.2020 Stáhnout
15.5.2019 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání 2018 30.6.2020 Stáhnout
25.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY-Krizová opatření 24.03.2020 31.5.2020 Stáhnout