Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhare – NÁVRH – Závěrečný účet 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – NÁVRH – Rozvaha – bilance za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhare – NÁVRH – Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – NÁVRH – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – NÁVRH – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhare – NÁVRH – Závěrečný účet 2019 (seznam dokumentů) 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání 2019 30.6.2021 Stáhnout
5.4.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 31.12.2022 Stáhnout
13.5.2020 OZNÁMENÍ o zveřejnění 13.05.2020 30.6.2020 Stáhnout
25.2.2020 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2020 – dle paragrafů 30.6.2021 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 2022 31.1.2021 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
19.5.2020 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva 15.05.2020 30.6.2020 Stáhnout