Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
25.8.2017 Rozpočtové opatření 2/2017 30.6.2018 Stáhnout
21.8.2017 Stanovení počtu členů okrskové volební komise – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.10.2017 Stáhnout
5.9.2017 Stanovení volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 21.10.2017 Stáhnout
8.9.2017 Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 21.10.2017 Stáhnout
13.10.2017 OZNÁMENÍ o přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad 23.10.2017 Stáhnout
4.10.2017 Oznámení o místě a době konání voleb 21.10.2017 Stáhnout
27.5.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 30.6.2018 Stáhnout
28.4.2017 Schválený rozpočet obce Strhaře na rok 2017-dle paragrafů 30.6.2018 Stáhnout
23.3.2017 Schválený rozpočtový výhled DSO Lomnicko na rok 2018-2019 31.3.2018 Stáhnout
23.3.2017 Schválený rozpočet DSO Lomnicko na rok 2017 31.3.2018 Stáhnout
4.4.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 31.12.2017 Stáhnout
4.4.2017 Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2016 31.12.2017 Stáhnout
4.4.2017 Závěrečný účet obce Strhaře za rok 2016 31.12.2017 Stáhnout
4.4.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M za rok 2016 31.12.2017 Stáhnout
23.3.2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Strhaře 2017 až 2019 31.12.2017 Stáhnout