Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
21.11.2017 OZNÁMENÍ o zveřejnění 04.12.2017 30.6.2018 Stáhnout
13.11.2017 Stanovení počtu členů okrskové volební komise – Volby presidenta České republiky 12.1.2018 Stáhnout
10.11.2017 Rozpočtové opatření 4/2017 30.6.2018 Stáhnout
28.11.2017 Informace o sídle volebního okrsku 12.1.2018 Stáhnout
1.12.2017 Jmenování zapisovatele okrskové komise 12.1.2018 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium na rok 2018 30.6.2018 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2010 31.12.2018 Stáhnout
4.12.2017 ZÁPIS ze zasedání zastupitelsta 01.12.2017 31.1.2018 Stáhnout
15.10.2017 Rozpočtové opatření 3/2017 30.6.2018 Stáhnout
25.8.2017 Rozpočtové opatření 2/2017 30.6.2018 Stáhnout
4.4.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
23.3.2017 Schválený rozpočtový výhled DSO Lomnicko na rok 2018-2019 31.3.2018 Stáhnout
23.3.2017 Schválený rozpočet DSO Lomnicko na rok 2017 31.3.2018 Stáhnout
4.4.2017 Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
4.4.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
27.5.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 30.6.2018 Stáhnout
28.4.2017 Schválený rozpočet obce Strhaře na rok 2017-dle paragrafů 30.6.2018 Stáhnout
4.4.2017 Závěrečný účet obce Strhaře za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
23.3.2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Strhaře 2017 až 2019 3.6.2018 Stáhnout