Úřední deska

Podobné kategorie

oznámení, vodovod, hospodaření obce
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
14.11.2022 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Strhaře 14.12.2022 Stáhnout
29.11.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PREZIDENT) 28.1.2023 Stáhnout
22.11.2022 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva – 18.11.2022 31.12.2022 Stáhnout
22.11.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2023 31.12.2023 Stáhnout
22.11.2022 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2025 30.6.2023 Stáhnout
22.11.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 3_2022 30.6.2023 Stáhnout
22.11.2022 OZNÁMENÍ o zveřejnění 22.11.2022 30.6.2023 Stáhnout
14.11.2022 DSO Lomnicko_Návrh střednědobého výhledu na roky 2024-2025 31.12.2022 Stáhnout
14.11.2022 DSO Lomnicko – Návrh Rozpočtu na rok 2023 31.12.2022 Stáhnout
14.11.2022 Stanovení minimálního počtu členů volební komise (PREZIDENT) 28.1.2023 Stáhnout
24.10.2022 ZÁPIS z USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva ze dne 24.10.2022 31.12.2022 Stáhnout
23.11.2021 VZOR-Smlouva na dodávku pitné vody včetně přílohy 31.12.2022 Stáhnout
14.9.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2022 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz FIN 122021 za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Seznam dokumentů-Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2022 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz zisků a ztráty 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozvaha a bilance 2021 30.6.2023 Stáhnout
2.6.2022 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
21.2.2022 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2022 – dle paragrafů 30.6.2023 Stáhnout
9.12.2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Strhaře dne 16. prosince 2022 17.12.2022 Stáhnout