Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
19.6.2018 DSO Lomnicko-Závěrečný účet 2017, dokumenty 30.6.2019
9.7.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2018 30.7.2019 Stáhnout
19.6.2018 DSO Lomnicko-Závěrečný účet 2017 (seznam dokumentů) 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2018 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Závěrečný účet 2017 30.6.2019 Stáhnout
22.7.2018 Pitná voda – ROZBORY 9.7. a 16.7.2018 31.10.2018 Stáhnout
13.8.2018 OZNÁMENÍ Státního pozemkového úřadu o uzavření smlouvy na Komplexní pozemkové úpravy 31.12.2018 Stáhnout
10.12.2018 ZÁPIS ze zasedání zastupitelsta 07.12.2018 15.1.2019 Stáhnout
7.11.2018 ZÁPIS z USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelsta 02.11.2018 31.12.2018 Stáhnout
27.9.2018 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 3/2018 30.6.2019 Stáhnout
27.9.2018 OZNÁMENÍ o zveřejnění 27.09.2018 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Závěrečný účet 2017 (seznam dokumentů) 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
7.2.2018 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2018 – dle paragrafů 30.6.2019 Stáhnout
3.1.2018 DSO Lomnicko – Schválený rozpočtový výhled na rok 2019-2020 16.12.2018 Stáhnout
3.1.2018 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2018 31.1.2019 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium na rok 2018 30.6.2019 Stáhnout
23.2.2018 Pověření pro zparcovatele BPEJ 30.11.2018 Stáhnout
27.3.2018 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhare – Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
16.4.2018 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
27.3.2018 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2017 30.6.2019 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2010 31.12.2018 Stáhnout