Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
7.2.2018 OZNÁMENÍ o zveřejnění 07.02.2018 30.6.2018 Stáhnout
5.1.2018 OZNÁMENÍ – FÚ Platba daně z nemovitých věcí 15.3.2018 Stáhnout
7.2.2018 ZÁPIS ze zasedání zastupitelsta 02.02.2018 31.3.2018 Stáhnout
7.2.2018 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2018 – dle paragrafů 30.6.2019 Stáhnout
23.2.2018 Pověření pro zparcovatele BPEJ 30.11.2018 Stáhnout
23.2.2018 OZNÁMENÍ – Zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek 12.3.2018 Stáhnout
3.1.2018 DSO Lomnicko – Schválený rozpočtový výhled na rok 2019-2020 31.1.2019 Stáhnout
3.1.2018 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2018 31.1.2019 Stáhnout
4.4.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
4.4.2017 Komentář za vlastní hospodaření obce za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
4.4.2017 Závěrečný účet obce Strhaře za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2010 31.12.2018 Stáhnout
15.12.2017 Pitná voda – ROZBOR 04.12.2017 31.3.2018 Stáhnout
4.12.2017 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium na rok 2018 30.6.2019 Stáhnout
4.4.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 30.6.2018 Stáhnout