Úřední deska

Podobné kategorie

oznámení, hospodaření obce, vodovod
Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2022 30.6.2023 Stáhnout
15.9.2022 OZNÁMENÍ – přerušení dodávky el. proudu – Žleby 04.10.2020 5.10.2022 Stáhnout
14.9.2022 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2022 30.6.2023 Stáhnout
12.9.2022 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva 09.09.2022 30.11.2022 Stáhnout
25.7.2022 Stanovení minimálního počtu členů volební komise 24.9.2022 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz FIN 122021 za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Seznam dokumentů-Závěrečný účet 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce 2021 30.6.2023 Stáhnout
22.11.2021 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2023 – 2024 31.12.2022 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Výkaz zisků a ztráty 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 Obec Strhaře – Rozvaha a bilance 2021 30.6.2023 Stáhnout
29.6.2022 OZNÁMENÍ o zveřejnění 14.09.2022 30.6.2023 Stáhnout
2.6.2022 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
21.2.2022 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2022 – dle paragrafů 30.6.2023 Stáhnout
23.11.2021 VZOR-Smlouva na dodávku pitné vody včetně přílohy 31.12.2022 Stáhnout
22.11.2021 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2022 31.12.2022 Stáhnout
29.9.2022 ZÁPIS o výsledku voleb do zastupitelstva obce Strhaře 31.10.2022 Stáhnout