Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
13.5.2020 DSO Lomnicko – Závěrečný účet za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
15.9.2020 Vyhlášení místa a doby konání voleb do ZASTUPITELSTVA JMK 4.10.2020 Stáhnout
10.9.2020 OZNÁMENÍ – záměru darování pozemku 454 25.9.2020 Stáhnout
7.9.2020 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 2/2020 30.6.2021 Stáhnout
7.9.2020 OZNÁMENÍ o zveřejnění 7.9.2020 30.6.2021 Stáhnout
22.8.2020 Jmenování zapisovatele do ZASTUPITELSTVA JMK 4.10.2020 Stáhnout
14.8.2020 Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do ZASTUPITELSTVA JMK 4.10.2020 Stáhnout
3.8.2020 Minimální počet členů VK pro volby do ZASTUPITELSTVA JMK 4.10.2020 Stáhnout
17.7.2020 DSO Lomnicko – Schválený závěrečný účet za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
14.7.2020 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva 10.07.2020 30.9.2020 Stáhnout
25.6.2020 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva 19.06.2020 30.9.2020 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhaře – Rozpočtové opatření 1/2020 30.6.2021 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2019 30.6.2021 Stáhnout
5.4.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 31.12.2022 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhaře – Rozvaha – bilance za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhaře – Výkaz Fin 2-12 M za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhare – Závěrečný účet 2019 (seznam dokumentů) 30.6.2021 Stáhnout
25.6.2020 Obec Strhaře – Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2019 30.6.2021 Stáhnout
13.5.2020 Obec Strhaře – Zpráva o výsledku přezkoumání 2019 30.6.2021 Stáhnout
25.2.2020 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2020 – dle paragrafů 30.6.2021 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko- Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2021 – 2022 31.1.2021 Stáhnout
28.12.2019 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2020 31.12.2020 Stáhnout
17.9.2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Strhaře dne 25. září 2020 26.9.2020 Stáhnout