Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Datum sejmutí Stažení
23.1.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Strhaře 31.12.2022 Stáhnout
26.5.2021 OZNÁMENÍ o zveřejnění 26.5.2021 31.12.2021 Stáhnout
19.7.2021 OZNÁMENÍ- Pověření vstupu – geodetický průzkum 11.9.2021 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Závěrečný účet 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Výkaz zisku a ztráty za rok 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 obec Strhaře – Rozvaha a bilance 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Výkaz FIN FIN 2 – 12 za rok 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Komentář za vlastní hospodaření 2020 30.6.2022 Stáhnout
26.5.2021 Obec Strhaře – Seznam dokumentů, Závěrečný účet 2020 30.6.2022 Stáhnout
25.5.2021 Obec Strhaře – Příloha k účetní uzávěrce za rok 2020 30.6.2022 Stáhnout
5.4.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 31.12.2022 Stáhnout
25.5.2021 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva 21.05.2021 31.8.2021 Stáhnout
20.5.2021 DSO Lomnicko – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 31.7.2021 Stáhnout
20.5.2021 DSO Lomnicko – Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 31.7.2021 Stáhnout
8.3.2021 Obec Strhaře – schválený rozpočet na rok 2021 – dle paragrafů 30.6.2022 Stáhnout
23.12.2020 DSO Lomnicko – schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 31.12.2021 Stáhnout
23.12.2020 DSO Lomnicko – Schválený rozpočet na rok 2021 31.12.2021 Stáhnout
14.12.2020 Obec Strhaře – Rozpočtové provizorium pro rok 2021 31.12.2021
14.12.2020 Obec Strhaře – Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 – 2023 31.1.2022 Stáhnout
21.7.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Strhaře dne 28.července 2021 28.7.2021 Stáhnout