Zastupitelstvo

Ing. Jiří Szúdor

starosta obce
737 259 167
obec@strhare.cz

Stanislav Beran

místostarosta
603 341 902

Zastupitelé

Ing. Jan Brejcha

Josef Kubíček

Ing. Leoš Kratochvíl

Antonín Sedlář

Jiří Dudák